Sedan 1997 driver jag Konserveringsateljé Pia Lendemar.
Tyngdpunkten ligger på konservering och restaurering av måleri på duk och pannå samt polykrom skulptur.


Följande kan jag erbjuda i ateljén eller på plats:

 

 

Konservering & restaurering

av måleri på duk och pannå, polykrom skulptur samt förgyllda ramar bild: förgyllning

Rådgivning

angående vård och förbyggande åtgärder

Syning

i samband med utställningar

Föredrag

inom konservering, restaurering och omkringliggande ämnen

Pågående projekt; (mer hittar du på nyhetsbloggen)

All